CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC VISA 188/888 VÀ VISA 132

Chương trình Đầu Tư định cư Úc dành cho Doanh Nhân theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính.

Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc.

Dạng thị thực Visa 188 bao gồm các diện:

a. Diện kinh doanh đổi mới (Visa 188A)

b. Diện đầu tư (Visa 188B; 188C; 188D)

Quyền lợi chương trình Visa 188:

 • Phát triển mở rộng doanh nghiệp
 • Cơ hội nhập quốc tịch cho cả gia đình
 • Bảo lãnh người thân sau khi định cư
 • Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào
 • Cơ hội được hưởng các phúc lợi của chính phủ Úc.

  Chương trình Đầu Tư định cư Úc dành cho Doanh Nhân theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

  Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính.

  Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc.

  Dạng thị thực Visa 188 bao gồm các diện:

  a. Diện kinh doanh đổi mới (Visa 188A)

  b. Diện đầu tư (Visa 188B; 188C; 188D)

  Quyền lợi chương trình Visa 188:

  • Phát triển mở rộng doanh nghiệp
  • Cơ hội nhập quốc tịch cho cả gia đình
  • Bảo lãnh người thân sau khi định cư
  • Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào
  • Cơ hội được hưởng các phúc lợi của chính phủ Úc.

Talk to Us Now

818 Migrate


+61 410 288 289

office@818migrate.com.au

Level 2, 91 William Street, Melbourne, 3000

P.O. Box 138, Collins Street West, Victoria 8007

Contact Us

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.